Gå til innholdet

Apotekforeningen

Statistikk

250 000 brukte apotekenes helsetjenester i fjor

I 2021 var det rekordmange pasienter som fikk influensavaksine, inhalasjonsveiledning eller Medisinstart-samtale i et apotek. Dette til tross for at vi har lagt bak oss nok et unntaksår.


Vendil Åse
17. januar 2022

Illustrasjon av antall influensavaksinering, inhalasjonsveiledning og Medisinstart-samtaler.

I 2021 gjennomførte apotek 152 651 influensavaksinasjoner, 75 031 inhalasjonsveiledninger og 22 450 Medisinstart-samtaler. Det er ny årsrekord for alle tre tjenestene. Det viser tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

- Gratulerer til alle apotekansatte! Selv om det har vært unntakstilstand i store deler av fjoråret over hele landet, har apotekansatte stått på. Jeg er imponert, og dette viser at vi tar vårt samfunnsoppdrag på alvor, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Over 50 000 flere influensavaksineringer i fjor

Fra høsten 2021 valget 152 651 kunder å sette influensavaksine i apoteket. Mange velger å benytte seg av apotek som vaksinasjonssted, fordi apotekene er lett tilgjengelige, har lange åpningstider og man kan stikke innom når det passer. 72 prosent av de som tok vaksine var under 65 år. I fjor var det flere apotek som satt influensavaksine, 979 apotek vaksinert i 2021, mot i overkant av 900 apotek i 2020. Apotek i Oslo, Viken og Vestlandet satt flest vaksiner i fjor.

340 989 inhalasjonsveiledninger siden 2016

Fra 2019 til 2020 gikk antall inhalasjonsveiledninger ned med 16 prosent, noe som skyldes strenge smittevernregler i 2020. I 2021 var apotekene opp på samme antall veiledninger som i 2019.

Gjennomsnittsalder på kunder som får en inhalasjonsveiledning i apoteket er 52 år. Det er litt flere kvinner enn menn som takker ja til veiledning. 97 prosent av apotekene har i dag denne tjenesten. Over halvparten av pasientene har behov for hjelp til å korrigere inhalasjonsteknikken sin.

Apotek har gjennomført 340 989 inhalasjonsveiledninger siden oppstarten av tjenesten i 2016.

Inhalasjonsveiledning innebærer at pasienten viser inhalasjonsteknikken sin og får råd dersom det oppdages feil eller behov for endringer i inhalasjonsteknikken noe som kan føre til at man ikke får forventet effekt av medisinen.

Snittalder på 56 år for Medisinstart

Apotekene har hatt 53 328 Medisinstart-samtaler siden oppstarten i mai 2018. Nær 60 prosent av apotekene gjennomfører Medisinstart på jevnlig basis. Snittalder på kundene som mottar denne tjenesten er 65 år. Flesteparten av samtalene ble i fjor gjennomført per telefon, mye på grunn av smittesituasjonen. De fleste samtalene handler om legemidlene Atorvastatin, Amlodipin, Candesartan eller Metoprolol.

Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste for hjerte- og karpasienter. De fleste samtalene handler om å motivere pasienten til bruk, drøfte bekymringer og gi råd om håndtering og lindring av bivirkninger. I 2022 skal utvalgte apotek prøve ut Medisinstart for pasienter med diabetes type 2 i et pilotprosjekt.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring