Gå til innholdet

Apotekforeningen

Statistikk

Kraftig økning i antibiotikabruken etter pandemien

Bruken av antibiotika øker igjen. Hittil i år er bruken vesentlig høyere enn i de to pandemi-årene vi har bak oss. Men den er noe lavere enn den var i 2019.


Jostein Soldal
18. november 2022

– Antibiotika er fantastiske legemidler som redder liv. Men vi er avhengig av å holde bruken på et lavest mulig nivå for å unngå at resistensutviklingen, sier Hanne Andresen

Vis Skjul bildetekst

Det viser tall Apotekforeningen har innhentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk. (Se figur nederst i saken.)

Statistikken viser at antall døgndoser pr 1000 personer er 13 prosent høyere enn i fjor, men syv prosent lavere enn i 2019. Utviklingen er mer negativ hvis man ser på bruken kun i 3. kvartal. Da er bruken i år omtrent lik som den var i 2019, og høyere enn i 2018.

– Etter mange år med en gledelig reduksjon i bruken av antibiotika frem til 2018, har de siste årene vist en mer usikker utvikling. I 2019 økt bruken noe fra året før, mens det i koronaårene -20 og -21 var en markant reduksjon. Den nedgangen skyldes mest sannsynlig mindre bakteriesmitte på grunn smitteverntiltakene og bedre hygiene. I år, når vi er tilbake til mer normal smitte og få har vært utsatt for smittet de siste årene, har vi sett en ganske kraftig økning i bruken av antibiotika igjen, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Hun er bekymret for at helsetjenesten ikke klarer å videreføre den positive trenden fra årene 2012 til 2018.

Bruken må holdes lavest mulig

– Antibiotika er fantastiske legemidler som redder liv. Men vi er avhengig av å holde bruken på et lavest mulig nivå for å unngå at resistensutviklingen skal bli et alvorlig helseproblem også i Norge, slik vi ser i mange europeiske land. Det er svært viktig at retningslinjene for bruk følges, og at den enkelte av oss gjør det vi kan for å unngå infeksjoner. Det viktigste forebyggende tiltaket er vaksinasjon, sier Andresen.

Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens hadde som mål å redusere antibiotikabruken hos mennesker med 30 prosent fra 2012 til 2021. Dette målet ble nådd, men nå er altså bruken på vei opp igjen.

– Målet om 30 prosent reduksjon var i ferd med å nås før pandemien, men det var nok pandemien som gjorde at vi kom helt i mål. Antibiotikabruken utenfor sykehus sank betydelig i pandemiperioden, sannsynligvis fordi smitteverntiltakene medførte mindre smitte og høyere terskel for å oppsøke lege. Derfor var det forventet at bruken kom til å stige noe etter pandemien, så det er ikke overraskende at de nye tallene fra Apotekforeningen for 3. kvartal 2022 viser en økning, sier Sigurd Høye. Han er leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin og førsteamanuensis ved UiO.

Han mener økningen i bruk av antibiotika tydeliggjør at det er viktig med vedvarende tiltak for riktigst mulig bruk av antibiotika, både overfor befolkningen og helsepersonell.

Haster med vaksinasjonsprogram for voksne 

– Hittil i år er vi nede på 27 prosent reduksjon sammenlignet med 2012. Og sammenligner vi 3. kvartal i år med samme perioden i 2012, er bruken bare redusert med 17 prosent. Tallene viser at helsetjenesten fortsatt må ha et veldig bevisst forhold til antibiotikabehandling. For å unngå økning i infeksjonssykdommer og antibiotikabruk som en konsekvens, haster det med å få et voksenvaksinasjonsprogram på plass, mener Hanne Andresen.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring