Gå til innholdet

Apotekforeningen

Statistikk

Norge sparer over 3 milliarder kroner på medisinbytte

Konkurranse mellom likeverdige legemidler der apoteket skal tilby det rimeligste alternativet, sparer staten for 2,5 milliarder kroner i året. I tillegg sparer pasientene 600 millioner kroner.


Tor Ivar Kanestrøm / Jostein Soldal
15. mars 2024

Bildet viser fire av de mest solgte legemidlene i Norge. Alle disse er generiske legemidler.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Det viser en beregning Apotekforeningen har gjort.

Hvis vi kun ser på reseptpliktige legemidler med markedsføringstillatelse, leverte apotekene i fjor ut 37 millioner pakninger, tilsvarende 2,3 milliarder doser* legemidler på blå resept. Disse legemidlene koster 15 milliarder. Folketrygden dekker det aller meste av dette.

Med generiske legemidler blir det mer for pengene

De generiske alternativene av blåresept-legemidlene står bare for 25 prosent av omsetningsverdien, selv om de utgjør 63 prosent av dosene. De resterende 37 prosentene av legemiddeldosene, primært originallegemidler, står for 75 prosent av omsetningen på blåresept-området.

Mens gjennomsnittsprisen for en dose generiske legemidler er 2,5 kroner ut fra apoteket, er gjennomsnittsprisen for en dose originallegemiddel 13,1 kroner. Prisen prer dose generiske legemidler er med andre ord 1/5 av originallegemidlene i gjennomsnitt.

Ser man på gjennomsnittsprisen per pakning, er forskjellen noe mindre. For en pakning generiske legemidler er 188 kroner ut fra apoteket, er gjennomsnittsprisen for en originalpakning 617 kroner. Den mindre forskjellen skyldes at generiske legemidler i gjennomsnitt har større pakninger som inneholder flere doser legemidler. 

Folketrygden og pasientene sparer tre milliarder kroner til sammen

De fleste legemidler som får konkurranse fra generika blir inkludert i trinnprisordningen, slik at det blir fastsatt en ny, vesentlig lavere trinnpris for disse legemidlene.

Les om trinnprisordningen hos DMP

At et legemiddel blir inkludert i trinnprisordningen innebærer at apotek må tilby minst ett legemiddel innenfor en byttegruppe til den lavere trinnprisen.

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har tidligere beregnet innsparing på trinnprisområdet. Innsparingen er beregnet som differansen mellom faktisk omsetning og en beregning av hva samlet omsetning ville vært dersom alle legemidlene var solgt til den statlig regulerte maksimalprisen.

Målt på denne måten var innsparingen for blåreseptordningen, inkludert både folketrygdens utgifter og pasientens egenbetaling, 3 096 mill. kroner i 2023.

Innsparingen har økt fra 1 675 mill. kroner i 2012. Omtrent fire av fem kroner er innsparing for folketrygden. Følgelig sparer det offentlige nå om lag 2,5 milliarder kroner i året, mens kundene sparer 600 millioner i redusert egenandel.

____

* Målt i definerte døgndoser (DDD)

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring