Gå til innholdet

Apotekforeningen

Statistikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Store fylkesforskjeller i legemiddelbruken

Innlandet ligger på topp i legemiddelforbruk, etterfulgt av Vestfold og Telemark og Nordland. Minst legemidler bruker befolkningen i Rogaland og i Oslo.


Eva Cecilie Mo Skreiberg | Jostein Soldal
23. februar 2021

De over 67 år bruker omtrent fire ganger så mye legemidler som de som er under 67 år.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Det viser legemiddelstatistikken for 2020.

I Innlandet brukte innbyggerne i gjennomsnitt 645 definerte døgndoser (DDD[i] hver i fjor. Det er et stykke ned til Vestfold og Telemark, der befolkningen i snitt brukte 595 døgndoser. Det er det samme som i Nordland. Totalt i Norge ble det i gjennomsnitt brukt 541 DDD.

– Det betyr at det brukes 20 prosent mer legemidler i Innlandet enn i Norge sett under ett. I Vestfold og Telemark og i Nordland ligger de 10 prosent over landsgjennomsnittet, sier farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen.

Aller minst legemidler bruker folk i Oslo, fulgt av Rogaland. Befolkningen i Oslo bruker 15 prosent mindre enn landsgjennomsnittet. I Rogaland bruker de 10 prosent færre doser.

 

Figur: Forbruk av reseptpliktige legemidler i 2020 – definerte døgndoser (ddd) pr innbygger fylkesvis og hele landet. Kilde: Farmaloggs legemiddelstatistikk.

 

Pensjonist-fylkene bruker mest
Det er en klar sammenheng mellom legemiddelbruk og befolkningenes alderssammensetning.

– De som er eldre enn 67 år bruker omtrent fire ganger så mye legemidler som de som er under 67. Derfor er det naturlig at fylker med aldrende befolkning også havner øverst på listen, sier Andresen.

I Innlandet er 20 prosent av befolkningen over 67 år. I Vestfold og Telemark og i Nordland er andelen over 67 år på 18 prosent.

– Polyfarmasi, at man bruker flere legemidler, kan være utfordrende. Regelmessige legemiddelgjennomganger kan være et godt verktøy for å redusere feil legemiddelbruk, avslutter Andresen.

I Oslo er kun 11 prosent av innbyggerne over 67 år, og følgelig bruker Oslofolk også færre legemidler.

Virkestoffene Atorvastatin og Acetylsalisylsyre, som brukes mot hjerte- og karlidelser, er på topp i alle fylker. 


[i] Måleenheten DDD er definert som den antatt gjennomsnittlige døgndose ved preparatets hovedbruksområde (indikasjon) hos voksne. Det er viktig å være klar over at den dosen legen forskriver, i mange tilfeller avviker fra DDD som kun må betraktes som en teknisk måleenhet.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring