Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

Hva vil vi?

Vi har store ambisjoner for apoteksektoren de kommende årene. Flere eldre, knapphet på helsepersonell og stadig nye legemidler, gjør at apotekene kommer til å bli en attraktiv partner i helsetjenesten.


Per T. Lund, adm. direktør
27. oktober 2023

Nå har Apotekforeningens styre vedtatt hvilke politiske mål vi skal sette oss de nærmeste årene. Det gir en veldig god retning for videreutvikling av apotekene. Apotekforeningen vil mye!

Apotekene er en del av førstelinjen i helsetjenesten og et viktig lavterskel helsetilbud. Samfunnsoppdraget er å bidra til riktig legemiddelbruk i befolkningen og sikre god tilgjengelighet i alle deler av landet til legemidler, andre apotekvarer og helsetjenester med høy kvalitet.

Å gi apotek en større rolle i helsetjenesten, er effektiv bruk av samfunnets ressurser. Men det må politisk handling til for å komme videre. Uten politisk vilje til å sikre apotekene tilstrekkelige og forutsigbare rammevilkår, kan helsetjenestetilbud i apotekene forsvinne. Det taper både pasientene og samfunnet på.

Apotekfarmasøytene er legemiddeleksperter, og har gode forutsetninger for å gi befolkningen råd og veiledning om legemiddelbruk. Helsepersonellet i apotek, både farmasøyter og apotekteknikere, kan gi:

  • god oppfølging ved oppstart av legemiddelbehandling
  • tettere oppfølging av pågående legemiddelbehandling
  • enklere tilgang til utvalgte legemidler, som vaksiner
  • hjelp til egenomsorg, forebygging og å ivareta egen helse.

I dokumentet, som vi har kalt «Apotekforeningen vil», peker vi på at apotekene kan tilby flere helsetjenester til befolkningen, og at de kan påta seg flere oppgaver for den offentlige helsetjenesten. Helsepersonellet i apotekene kan frigjøre verdifull tid i øvrig helsetjeneste. Økt vaksinasjon i apotekene, er en frukt som henger temmelig lavt.

For å få til dette, må apotekene ha en sunn økonomi, der den statlig fastsatte apotekavansen er en viktig grunnsten. En annen viktig forutsetning er at det tas i bruk nye digitale løsninger som blant annet effektiviserer kommunikasjonen mellom apotek og annen helsetjeneste. Vi vil også arbeide for at det skal være like konkurranseforhold for alle som driver apotekvirksomhet. En annen viktig forutsetning for å lykkes, er at det er god tilgang til kvalifisert arbeidskraft for apotekene.

Les hva Apotekforeningen vil her.

Det er ingen politikere som nå ikke har fått med seg at helsetjenesten står foran formidable utfordringer. Alle sier at alle krefter må tas i bruk. Vi byr på nye krefter. Det burde være en god match!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relatert InnholdApotekforeningen vil

Les hva vi vil

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring