Gå til innholdet
Ledergruppen

Ledelsen i Apotekforeningen


Per T. Lund

Adm. direktør

Tlf: 21 62 02 00
Mob: 906 91 915
Twitter
Blogg
per.lund@apotek.no

Oddbjørn Tysnes

Direktør Næringspolitikk

Tlf: 21 62 02 62
Mob: 408 72 580
oddbjorn.tysnes@apotek.no

Per Kristian Faksvåg

Fagdirektør

Tlf: 21 62 02 75
Mob: 915 99 684
per.kristian.faksvaag@apotek.no

Jostein Soldal

Kommunikasjonssjef

Tlf: 21 62 02 72
Mob: 911 98 662
Twitter
jostein.soldal@apotek.no

 

Ledelsen i AS Apotekernes Hus

 


Ellen Finstad

Organisasjonsdirektør

Tlf: 21 62 02 55
Mob: 90 51 55 37
ellen.finstad@apotek.no

Leif Ola Rød

Direktør finans og konsernstyring, daglig leder AS Apotekernes Hus

Tlf: 21 62 03 48
Mob: 901 04 305
leif.ola.rod@apotek.no

Christian T. Laderud

Økonomidirektør

Tlf: 21 62 02 11
Mob: 91 31 59 13
christiant.laderud@apotek.no

Steffan Antonsen

IT- og HR-sjef, AS Apotekernes Hus

Tlf: 21 62 02 27
Mob: 928 60 181
Steffan.antonsen@apotek.no

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring