Gå til innholdet

Apotekforeningen

Ledergruppen


Ledelsen i Apotekforeningen
 


Per T. Lund

Adm. direktør

Tlf: 21 62 02 00
Mob: 906 91 915

Thor-Arne Englund

Direktør Næringspolitikk

Tlf: 21 62 03 00
Mob: 476 83 657

Anne-Lise Härter

Direktør e-helse

Tlf: 21 62 02 36
Mob: 901 96 521

Hanne Andresen

Fagdirektør

Tlf: 21 62 02 75
Mob: 91 73 13 65

Jostein Soldal

Kommunikasjonssjef

Tlf: 21 62 02 72
Mob: 911 98 662

 

Ledelsen i AS Apotekernes Hus

 


Leif Ola Rød

Direktør finans og konsernstyring, daglig leder

Tlf: 21 62 03 48
Mob: 901 04 305

Christian T. Laderud

Økonomidirektør

Tlf: 21 62 02 11
Mob: 91 31 59 13

Steffen Næss

Økonomi og HR-sjef

Tlf: 21 62 02 17
Mob: 951 39 132

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring