Gå til innholdet

Apotekforeningen

Praksispool

Apotekforeningens praksispool

Apotekforeningen koordinerer tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene.

For studentene er apotekpraksisen en viktig og annerledes del av studiet og de har store forventninger. For apotekene er dette en mulighet til å vise mangfoldet i oppgaver og utfordringer i apotek.

Praksisperioder i 2023:

  • Nord universitet, Bachelor, 06.02 til 09.06
  • OsloMet, Master, 17.04 til 09.06
  • OsloMet, Bachelor, 09.01. til 17.03 (+ 07.11. til 09.12.2022)
  • Universitetet i Bergen, Master, 03.01 til 09.06
  • Universitetet i Oslo, Master, 09.01 til 09.06 (Minipraksis i uke 42 2022)
  • Universitetet i Tromsø, Bachelor, 20.02 til 09.06
  • Universitetet i Tromsø, Master, 17.04 til 09.06

Valg i 2023

I 2023 vil det kun gjennomføres ett valg på høsten for alle studenter fra alle universitetene samtidig. Dette er fordi også OsloMet legger hele sin praksisperiode for bachelorstudentene til vinteren. Valget vil gjelde for alle praksisperioder 1. halvår 2024.

Innloggingen under er bare tilgjengelig når det er valgperiode.

      
 

Om praksispoolen
Apotekforeningen har siden 2004 sørget for at alle farmasistudenter ved alle utdanningsstedene i Norge får praksisplass ved et apotek.

Les mer

Håndbok for studieopphold i apotek

Les mer

Retningslinjer for tildeling av praksisplass

Les mer

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring