Gå til innholdet

Apotekforeningen

Hva er et apotek?


Apotek sikrer at vi får de medisinene vi skal ha. Apotekansatte veileder oss til å bruke medisinene riktig og gi gode råd om helsen vår. Apotekenes virksomhet er detaljregulert.

Apotek har et tydelig samfunnsoppdrag

Apotek er en del av helsetjenesten i Norge, og myndighetene regulerer en stor del av apotekenes virksomhet. Apotekene skal:

 • sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha
 • hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig
 • hjelpe kundene med å ta vare på egen helse

Myndighetene bestemmer prisen på reseptlegemidler

Det er staten som bestemmer hvor mye medisinene du bruker kan koste. De fastsetter maksimalpris på reseptpliktige legemidler til mennesker.

Ansatte i apotek følger helsepersonelloven

Ansatte i apotek er autorisert helsepersonell. Det betyr at de skal utføre sitt arbeid i samsvar med blant annet Helsepersonelloven.

Apotek har mange oppgaver

Apotekene skal blant annet:

 • Være et lavterskeltilbud i helsetjenesten der pasienten får hjelp av kvalifisert helsepersonell.
 • Anbefale egenbehandling med bruk av reseptfrie legemidler. Det er kun i apotek pasienter kan få legemiddelfaglige råd ved kjøp av reseptfrie legemidler.
 • Bidra til at pasienten forstår formålet med legemiddelbehandling.
 • Gi pasientene individuelt tilpasset informasjon og veiledning om legemidlenes virkninger og bivirkninger.
 • Vurdere resepter, avdekke eventuelle feil og avklare faglige spørsmål med rekvirent, før utlevering av riktig legemiddel.
 • Hjelpe kunden med å finne alternativer dersom det er legemiddelmangel.
 • Utlevere medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler etter resept, og sammen med pasienten finne de produktene som er best tilpasset pasientens behov og veilede om bruken av dem.
 • Tilby tjenester som sikrer riktig legemiddelbruk som multidose, Inhalasjonsveiledning og Medisinstart.
 • Sikre legemiddelleveranse til kommunenes helse- og omsorgstjeneste etter avtale. I disse anbudsbaserte avtalene ligger det ofte også farmasøytiske tilleggstjenester.

 


Definisjon apotek 

Apotek er en rettslig beskyttet tittel på utsalgssted for legemidler. Apotekloven og legemiddelloven regulerer virksomheten ved apotek. (sml.snl.no)


 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring