Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotekbarometeret 2023

Undersøkelsen «Apotekbarometeret» gjennomføres av Kantar to ganger i året på oppdrag fra Apotekforeningen. Formålet med undersøkelsen er å følge norske forbrukeres holdninger, interesser og atferdsmønster i apotekmarkedet. Målingen har vært gjennomført siden 2002.

Her er noen hovedfunn fra undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2023:

Høy tillit til apotek

Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden 2002. Høsten 2023 fikk apotekene 79 poeng av 100 mulige på en tillitsindeks. Denne tillitsindeksen benyttes til å sammenligne tilliten mellom aktører i helsesektoren, og apotekene har hatt høy tillit i befolkningen lenge. Tilliten til sykehusene har økt de siste årene, og ligger nå på 76 poeng. Legene får også 76 poeng i 2023. 

91 prosent fornøyde med apoteket de bruker mest

91 prosent av forbrukerne er fornøyde eller svært fornøyde med det apoteket de benytter mest. Det er svært få som uttrykker misnøye. Beliggenhet, åpningstider og personalets service er de tre faktorene apotekkunden legger størst vekt på ved valg av apotek. På femteplass kommer de ansattes kompetanse og fagkunnskap.

Får nyttig informasjon om legemidler

85 prosent av de som får råd opplever at denne informasjonen er nyttig og at den hjelper dem til å bruke legemidlene riktig. 39 prosent mener de apotekansatte gir dem råd som det beste for dem. 41 prosent tror apotekansatte gir råd som en blanding av hva som er best for kunden og hva som er best for apoteket. 11 prosent tror de får råd på apoteket som kun gir apotekene best mulig inntjening.

Mange blir spurt om medisinbytte

74 prosent svarer at de har blitt anbefalt av apoteket å bytte til et annet likeverdig legemiddel enn det legen har skrevet på resepten. 39 prosent av de som blir spurt om å bytte opplever dette som positivt. 47 prosent svarer «verken eller» og 13 prosent er negative til medisinbytte. 

Flere som bruker ett eller flere reseptpliktige legemidler fast, sier de er blitt spurt om medisinbytte i apoteket - 83 prosent. 37 prosent av de som bruker legemidler fast sier at de er positive til medisinbytte, mens 45 prosent av de som ikke bruker legemidler fast er posivite til å bytte.

60 prosent sier at de ikke tror det forskjell i virkningen av den medisinen legen har skrevet navnet til på resepten, og det de blir tilbudt å bytte til i apoteket. 23 prosent mener det er en forskjell og 17 prosent svarer at de ikke vet om det er en forskjell eller ikke.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring