Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotekbarometeret 2022

Undersøkelsen «Apotekbarometeret» gjennomføres av Kantar to ganger i året på oppdrag fra Apotekforeningen. Formålet med undersøkelsen er å følge norske forbrukeres holdninger, interesser og atferdsmønster i apotekmarkedet. Målingen har vært gjennomført siden 2002.

Her er noen hovedfunn fra undersøkelsen høsten 2022:

Høy tillit til apotek

Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden 2002. Høsten 2022 fikk apotekene 79 poeng av 100 mulige på en tillitsindeks. Denne tillitsindeksen benyttes til å sammenligne tilliten mellom aktører i helsesektoren, og apotekene har hatt høy tillit i befolkningen lenge. Tilliten til sykehusene har økt de siste årene, og ligger nå på 78 poeng. Legene får 76 poeng. 

Fornøyd med apoteket man bruker mest

91 prosent av forbrukerne er fornøyde eller svært fornøyde med det apoteket de benytter mest. Det er svært få som uttrykker misnøye. Beliggenhet, personalets service og åpningstider er de tre faktorene apotekkunden legger størst vekt på ved valg av apotek. På fjerdeplass kommer de ansattes kompetanse og fagkunnskap.

Får informasjon om legemiddelbruk

71 prosent oppgir at de alltid eller som oftest får uoppfordret informasjon på apoteket om hvordan de skal bruke de reseptpliktige legemidlene sine. Et fåtall opplever at de kun får råd dersom de ber om det. 2 prosent sier at de aldri får informasjon om hvordan legemidlene skal brukes.

84 prosent av de som får råd opplever at denne informasjonen er nyttig og at den hjelper dem til å bruke legemidlene riktig. 29 prosent tror at de apotekansatte gir råd som er til det beste for seg. 18 prosent tror at de får råd som vil gi apotekene best mulig inntjening, og 43 prosent tror det er en blanding av begge deler.

Mange opplever å bli spurt om medisinbytte i apotek

73 prosent svarer at de har blitt anbefalt av apoteket å bytte til et annet likeverdig legemiddel enn det legen har skrevet på resepten. 40 prosent av de som blir spurt om å bytte opplever dette som positivt. 44 prosent svarer «verken eller» og 14 prosent er negative til medisinbytte. 

82 prosent av de som bruker ett eller flere reseptpliktige legemidler fast, sier de er blitt spurt om medisinbytte i apoteket. De er litt mer negative til å bli spurt om å bytte legemiddel. 39 prosent av de som bruker legemidler fast sier at de er positive til medisinbytte, mens 44 prosent av de som ikke bruker legemidler fast er posivite til å bytte. 

11 prosent har opplevd legemiddelmangel

11 prosent har opplevd ikke å få det reseptpliktige legemidler de skulle ha med en gang. Det løste seg likevel for mange. På spørsmålet om hvordan de likevel fikk tak i medisinene de skulle ha, oppga 55 prosent at de fikk medisinen på et annet apotek. 20 prosent kontaktet legen og 15 prosent fikk bestilt legemidlet til dagen etter. 

Blant de som ikke fikk medisinen de skulle ha, oppga 68 prosent at det var fordi apoteket ikke hadde det på lager eller at det var utsolgt. 18 prosent oppga at det var på grunn av leveringsproblemer og 10 prosent hadde problemer med resepten. 10 prosent fikk ikke legemidlet med en gang fordi det var bestillingsvare. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring