Gå til innholdet

Apotekforeningen

Andel e-resepter er egentlig 98,5 prosent


En viktig forklaring på at andelen e-resepter ikke er enda høyere er bruken av multidose og forskrivere som ikke har tilgang til e-resept. Multidose forskrives ofte ikke på e-resept, og foreløpig har ikke andre rekvirenter enn leger tilgang til e-resept.

Dersom vi ekskluderer alle resepter på multidose og resepter forskrevet av andre enn leger, var andelen e-resepter i 2023 på 98,5 prosent.

En e-resept er en resept som ikke skrives ut på papir, men som legen sender elektronisk til en sentral database kalt Reseptformidleren. Denne databasen inneholder blant annet informasjon om legemidler du har fått på resept. Du får e-resept i stedet for papirresept uansett hvor i landet du bor. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring