Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotekåret i tall

Hver dag hjelper apotekene 197 000 kunder. De fleste er pasienter som skal hente reseptlegemidler eller medisinsk utstyr.

«Det finnes ingen andre steder i helsetjenesten som har så hyppig kontakt med befolkningen som apotekene.»

I apotek jobber det omkring 8 000 helsepersonellet som hver dag hjelper og gir råd til kundene sine. Det er få virksomheter som nyter høyere tillit i befolkningen enn apotek, med en tillitsskår på 79 av 100 poeng. 

«Over 90 prosent av oss bor i en kommune med minst ett apotek.»

Det er 5 200 innbygger pr. apotek i Norge, og godt over 90 prosent bor i en kommune med minst ett apotek. Dermed er det god geografisk spredning, og befolkningen i alle deler av landet har enkel tilgang til legemidler.  

I 2023 ekspederte apotekene 69 millioner resepter på legemidler og andre varer. Bruken av reseptlegemidler økte med 3,8 prosent pr innbygger fra året før, målt i antall doser.  

«Vi brukte 3,8 prosent mer legemidler i fjor enn året før.»

220 000 innbyggere tok influensavaksinen i apotek, og over 1000 apotek vaksinerte. I 96 prosent av tilfellene var det apotekfarmasøyten som skrev resepten på vaksinen. I tillegg satt apotekene over  80 000 covid-vaksiner i 2023. Mange apotek setter også andre vaksiner, slik at det ble satt nesten 400 000 vaksiner i apotek.  

«I 2023 ble det satt nærmere 400 000 vaksiner i apotek.»

Ekstra veiledning til pasienter som starter behandling med hjerte- og karlegemidler, kalt Medisinstart, har apotekene gitt 28 000 ganger. Veiledningen skal sørge for at pasienten får en god og trygg start med legemiddelbehandlingen, og gir pasienten mulighet for å stille utdypende spørsmål og få repetert informasjonen legen ga.  

86 000 pasienter har fått tilpasset veiledning om bruk av inhalasjonslegemidler ved astma og kols. Riktig bruk av inhalatoren gir bedre helseeffekt av medisinen for tusenvis av pasienter.  

«114 000 pasienter har fått Medisinstart og hjelp til å sjekke inhalasjonsteknikken sin.«

Apotekene spiller også en viktig rolle for å holde legemiddelutgiftene så lave som mulig. I 2023 sørget apotekene for utlevering av 40 millioner pakninger med generiske legemidler, som har en vesentlig lavere pris enn originalen. Det tilsvarer 42 prosent av alle legemiddelpakninger. Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har beregnet at medisinbytte i apotek sparer samfunnet og pasientene for minst 2,5 milliarder kroner i året.  

«Medisinbytte i apotek sparer samfunnet og pasientene for minst 2,5 milliarder kroner i året.»

Dette er noen smakebiter på hva som finnes på disse nettsidene om apotek- og legemiddelåret 2023. Tallene viser blant annet at apotekene er avgjørende for å sikre pasientene tilgang på legemidler og rådgivning, og at de bidrar til å holde samfunnets utgifter nede.  

 

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring