Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Eik i 100

Utrullingen av de nye apoteksystemene til Vitusapotek (NMD) og Apotek 1 er i full gang. Det betyr også at over 100 apotek nå bruker Eik i den daglige driften.


Jostein Soldal
28. februar 2024

Åse Ertesvåg på Vitusapotek Blindern har brukt det nye apotekesystemet ApoSys i over ett år. – Eik er en integrert del som vi ikke merker, men som vi ikke ville klart oss uten. (Foto: Apotekforeningen)

Vis Skjul bildetekst

Eik er navnet på apotekenes nye bransjefelles samhandlingsplattform.

– Eik er navet i apotekenes nye apoteksystemer. Den bidrar til at apotekene kan ekspedere resepter og gi farmasøytfaglig støtte. Løsningen er en viktig leverandør av data til apotekene, og sørge for all kommunikasjon med myndighetenes systemer. Det dreier seg blant annet om Helfo, NAV, Reseptformidleren, FHIs legemiddelregister og VetReg. Eik skal også sørger for at alle apotek får en felles pasientjournal, sier Karl Magnus von Krogh, som er IT-direktør for Apotek 1.

Han mener det er fornuftig at apotekbransjen har valgt å samarbeide om en slik felles løsning, samtidig som det nå blir sterkere konkurranse mellom kjedenes egne apoteksystemer.

Krevende overgang med godt resultat

Apoteker Åse Ertesvåg på Vitusapotek Blindern har brukt Eik i godt over ett år. NMD har laget sitt eget apoteksystem, ApoSys, og Eik leverer nøyaktig de samme tjenestene til ApoSys som til Apotek 1s system Alfa.

– Vi tenker ikke over at bransjesystemet Eik er en del av ApoSys i det daglige arbeidet. Men vi vet at det er en kjernekomponent som vi ikke ville klart oss uten. At vi ikke merker Eik, betyr også at det alt overveiende fungerer som det skal, sier hun.

Ertesvåg synes det var en noe krevende overgang fra FarmaPro til det nye apoteksystemet ApoSys, spesielt siden vi var første apotek på ApoSys. Men systemet er utviklet og forbedret mye siden den tid

– Avlæring og pålæring tar tid, men gradvis venner man seg til det nye. Det er også viktig å ha med seg at det nye apoteksystemene er viktig for å oppfylle personvernkrav og andre lovkrav effektivt. Når vi her på Blindern nå har vikariert i et apotek som fortsatt bruker FarmaPro, synes vi det er fint å komme tilbake til ApoSys. Det er et veldig godt tegn.

Siden det bare er ca. 10 prosent av apotekene som er koblet opp mot Eik og den felles journalen, er det ikke høstet så mange erfaringer med hvor nyttig det vil bli.

– Felles journal med oversikt over alle reseptekspederinger og farmasøytiske tjenester for hver enkelt pasient, kommer til å bli nyttig. Det vil styrke pasientsikkerheten, og vil gjøre det lettere for farmasøytene å gi god og riktig rådgivning. Vi jobber med å tilpasse arbeidsprosessene i apotekene for å få best mulig nytte av journalinformasjonen, forteller von Krogh.

Kunnskapsstøtte er viktig

Han får støtte fra apoteker Annfrid Solbu på Apotek 1 Fannrem. Hun har brukt Apotek 1s apoteksystem, Alfa, i flere måneder, og ser at det vil bli positivt for både pasient og farmasøyt når de raskt får tilgang til full utleveringshistorikk gjennom Eik. 

– Dette er noe helt annet enn FarmaPro. Nå har vi et levende system der vi blant annet får kunnskapsstøtte underveis i kundebehandlingen, som for eksempel når det gis Inhalasjonsveiledning, forteller Solbu.

Det er bred enighet om at det er positivt for konkurransen at apotekkjedene nå lager hver sine apoteksystemer. IT-løsningene apotekene bruker er svært avanserte fagsystemer. Dette fordi de skal kombinere helsefaglige hensyn, et detaljert apotekregelverk, rapportering til mange ulike myndigheter og forretningsdriften. Eik er bare en av flere brikker i dette store puslespillet.

Det er foreløpig ikke avklart når Boots apotek og Sykehusapotekene vil starte utrulling av sine apoteksystemer.

– Det som er sikkert, er at FarmaPro kommer til å være i bruk i en god del apotek også langt inn i 2025, sier Iren Rutle. Hun er daglig leder i Difa As, som leverer Eik-løsningen.

Et imponerende samarbeid

– Det er imponerende hva apotekbransjen har fått til gjennom samarbeidet om utviklingen av Eik. Det er ikke gitt at en hel bransje klarer å samarbeide på et slikt nivå. Når bransjene velger å gå sammen, vil det skapes gode og samfunnsnyttige tjenester, også for pasientene og apotekkundene, sier Rutle.

Fra tidligere har hun mer enn 25 års erfaring fra ulike lederroller i bank og finans. Det er en bransje med tradisjoner for tett samarbeid om felles infrastruktur.

– Dersom bankene ikke hadde prioritert dette samarbeidet, ville mange tjenester som kundene bruker i dag aldri sett dagens lys, sier hun, og nevner Vipps, straksoverføring, eFaktura og Avtalegiro som noen eksempler.

Eik som løsning, stiller store krav til Difa og underleverandøren Capgemini.

­– Dette er en felles nasjonal infrastruktur med høye krav til oppetid, sikkerhet og stabilitet. Det tar vi på alvor og har stor respekt for. En av de aller viktigste forutsetningene for å ha sikker og stabil drift, er at løsningen er standardisert og felles for alle apotekaktørene.

Eik danner et godt grunnlag for videreutvikling av mange tjenester i apotekene som vil komme pasientene til gode i fremtiden

–Akkurat nå er vårt hovedfokus å sikre en effektiv og god utrulling og overgang fra FarmaPro til Eik, sier Rutle. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring