Gå til innholdet
Statistikk: Utvikling i maksimalpriser

Mange flere svært dyre legemidler i Norge

Sammenlignet med 2010 er det nå seks ganger så mange legemiddelpakninger som har en maksimalpris på mer enn 50 000 kr i Norge. Gjennomsnittlig maksimalpris for de 20 dyreste legemiddelpakningene har i samme periode økt med 260 prosent.

Selv om det er blitt langt flere svært dyre legemiddelpakninger, er det samtidig mange legemiddelpakninger som er blitt billigere i perioden fra 2010 til 2017. Den viktigste grunnen til lavere priser er at mange flere legemidler har fått generisk konkurranse, som ved bruk av trinnpriser har gitt et vesentlig lavere prisnivå for en stor del av legemiddelbruken. Mer enn en tredel av legemiddelsalget i Norge er nå regulert med trinnpriser.

I den andre enden av legemiddelmarkedet – de aller dyreste legemiddelpakningene – er bildet et helt annet. Det er metodisk komplisert å gi et entydig svar på hvor mye dyrere nye legemidler er blitt, fordi det er helt andre legemidler som introduseres i år enn det var for f.eks. tre og seks år siden. Enkeltlegemidler kan gi svært sterke utslag, som f.eks. hepatitt C-legemidlene som ble lansert i 2014 og 2015.

Ser vi på hvor mange legemiddelpakninger med norsk markedsføringstillatelse (MT) som har en maksimalpris (AUP) på mer enn 50.000 kroner, får vi et bilde som indikerer en sterk vekst i tallet på svært dyre legemidler, spesielt de siste årene:

Det må understrekes at dette er maksimalpriser, og at flere av pakningene kan ha rabatter bl.a. overfor sykehus. Derfor er det ikke sikkert at en oversikt basert på faktiske priser vil se lik ut. 

En annen fremgangsmåte for å se om det er blitt flere svært dyre legemidler, er å se på prisen på de til enhver tid dyreste legemiddelpakningene.  Vi har funnet maksimalpris (AUP) for de 20 dyreste legemiddelpakningene for hvert av årene fra 2010 til 2017. Den dyreste legemiddelpakningen hadde i 2010 en maksimalpris på 181.244 kroner, mens den dyreste pakningen i 2017 tilsvarende har en maksimalpris på 936.665 kroner.

Det er en gjennomgående trend at de 20 dyreste legemiddelpakningene er vesentlig dyrere i 2017 enn de 20 dyreste pakningene i 2010. Hvis vi setter prisene på hver av de 20 dyreste legemiddelpakningene i 2010 til en indeks på 100, får vi denne indekserte utviklingen:Les også

25 prosent = 2,6 prosent
Den viktigste grunnen til prisoppgangen på legemidler de siste årene er svekkelsen av den norske kronen mot euro.

Les mer

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring