Gå til innholdet

Apotekforeningen

Medlemsfordel: Avtaler

Litt enklere med bransjeavtaler

Vi tar oss av avtaler, så slipper du.

Legemiddelansvarsforsikring

Apotekforeningen betaler forsikringspremien i LAF, Legemiddelansvarsforsikringen, for alle medlemsapotek. Alle apotek må være medlem her pga. legemidler som må spesialbestilles. Apotekforeningen ordner dette for alle, så du slipper.

Kollektivavtale på pasientskadeforsikring

Alle primærapotek er omfattet av pasientskadeloven, dette betyr pliktig medlemskap i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Apotekene må betale en forsikringspremie til NPE, dette gjøres gjennom Apotekforeningen ved tilslutning til en kollektivavtale. Ved å tilslutte seg kollektivavtalen blir prisen lavere: I dag sparer apotekene kr 95 per helsepersonellårsverk i apoteket og rapporteringen blir enklere fordi Apotekforeningen administrerer dette for deg.

If-avtale

Tilgang til skreddersydd forsikringspakke. Forhandles fram for alle apotek, og alle kan kontakte If for å få en tilpasset apotekpakke.

Oppgjørsavtale med RHF

Apotekforeningen har inngått oppgjørsavtale med de regionale helseforetak om legemidler på H-resept. Apotekforeningen har også inngått en oppgjørsavtale med de regionale helseforetakene om legemidler og tjenester i LAR.

Våre medlemmer (apotekeier) slutter seg til disse ordningene gjennom felles avtaler med RHFene.

Oppgjørsavtalen med HELFO

Det enkelte apotek må inngå avtale med HELFO om oppgjør for blåresepter mv. Apotekforeningen er i dialog med myndighetene om behov for endringer og forbedringer av avtalen på vegne av alle medlemmer. 

Rapportering til Legemiddelregisteret

Det enkelte apotek er i forskrift forpliktet til å rapportere til Legemiddelregisteret. Apotekforeningen har inngått en rammeavtale med FHI om rapportering til Legemiddelregisteret. Formålet med rammeavtalen er å tilrettelegge for at apotekene som er medlem av Apotekforeningen skal kunne inngå avtale med FHI om rapportering etter Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Legemiddelregisteret (LMR-forskriften), samt å regulere forholdet til Apotekforeningen i forbindelse med slik rapportering. Apotekavtale for rapportering til Legemiddelregisteret inngås mellom det enkelte apotek og FHI på bakgrunn av rammeavtale.

Rapportering til VetReg

Apotek er forpliktet til å rapportere til VetReg iht. forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr. Apotekforeningen har inngått en tjenesteavtale med Mattilsynet om bruk av Mattilsynets webtjenester. En felles tjenesteavtale er nødvendig for å regulere kravene og forpliktelsene for apotek og Mattilsynet.

Bruk av IDporten

Nettapotekaktører er forpliktet til å benytte IDporten fra DIFI ved innbyggerens oppslag i reseptformidleren. Apotekforeningen forhandler med DIFI om en felles bransjeavtale som regulerer de operasjonelle kravene og forpliktelser til tilgangen. 

Praksispoolen

Apotekforeningen koordinerer tildelingen av praksisplasser for alle farmasistudenter i Norge. Arbeidet med å organisere praksispoolen utføres i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene. Les mer her.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring