Gå til innholdet

Apotekforeningen

Medlemsfordel: Internt

Apotekenes interne kanaler

Medlemmer får tilgang til Apotekinfo og Apoteknytt, kvartalsvis medlemsbrev, Apotekboka og bransjestatistikk som omfatter alt salg fra apotek.

Apotekinfo - apotekenes felles intranett

Apotekforeningen har en egen intranettside med nyttig bransjeintern informasjon til apotekene. Medlemmer i Apotekforeningen får tilgang til de interne sidene. Siden er passordbeskyttet. 

På Apotekinfo samler vi informasjon om regelverk og regelverksendringer, og meldinger fra ulike aktører på apotek- og legemiddelområdet. Du finner også alt du trenger for å gjennomføre en inhalasjonsveiledning og felles bransjestandarder, og du kan melde inn falske resepter i Reseptfalsk-databasen.

På denne siden finner du i tillegg oversikt over Apotekpreparater, med blant annet monografier. 

Apotekforeningen gir også ut et eget nyhetsbrev til apotekansatte, Apoteknytt. I tillegg har vi en database hvor apotekansatte kan søke gratis etter lover, forskrifter og offentlige retningslinjer innenfor apotek- og legemiddelområdet, Apotekboka.  

Apoteknytt

Apoteknytt er et nyhetsbrev for deg som jobber i apotek, og her samler vi opp nyheter fra apotekbransjen og saker som kan være nyttig i arbeidshverdagen din. Apoteknytt er gratis for medlemmer i Apotekforeningen. Apotek- og apotekeradresser mottar automatisk Apoteknytt, men alle apotekansatte kan også melde seg på med sin egen e-postadresse.

Kvartalsvise medlemsbrev

Fire ganger i året sender administrasjonen i Apotekforeningen medlemsbrev som gir en oversikt over de viktigste aktivitetene i foreningen de siste tre månedene, med vekt på rammevilkår, næringspolitikk, fagutvikling og e-helse, samt kommunikasjonstiltak.

Apotekboka

Apotekboka er nå digitalisert, og her kan man søke gratis etter lover, forskrifter og offentlige retningslinjer innenfor apotek- og legemiddelområdet. Mange av lenkene går til eksterne sider som for eksempel Lovdata, men i databasen får du også en unik oversikt over rundskriv og brev fra myndigheter med tolkninger og presiseringer av regelverket. Apotekboka på nett vil bli oppdatert fortløpende når endringer skjer. 

Bransjestatistikk

På Apotekstatistikksiden får du tilgang til Apotekforeningens bransjestatistikk som omfatter alt salg fra apotek. Medlemmer får tilgang til hovedtall for primærapotek, herunder detaljerte fylkestall. Disse tallene oppdateres en gang i måneden og ligger ute på Apotekinfo.

 

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring