Gå til innholdet

Apotekforeningen

Medlemsfordel: Bransjeløsninger

Bransjeløsninger som er nyttige i apoteket

Alle apotek som er medlem i Apotekforeningen får gode rabatter på for eksempel apoteksystemet FarmaPro, e-læringskursene til Apokus og Vareregisteret, og tilgang til informasjon om apotekpreparatene. Sammen utvikler vi også innholdet i bransjefelles helsetjenester.

Eik - apotekenes felles bransjeløsning

Eik er navnet på en ny felles IT-løsning som skal ta seg av resepthåndtering, refusjon, dokumentasjon, journalføring, rapportering og statistikk. Apotekforeningen utvikler Eik på vegne av alle landets apotek, gjennom sitt datterselskap Difa as. Les mer

FarmaPro

Apotek som er medlem av Apotekforeningen får gode rabatter på apoteksystemet FarmaPro.

FarmaPro er et komplett datasystem for distribusjon, utlevering og salg av legemidler og apotekvarer. Dette inkluderer all kommunikasjon med myndigheter for e-resept, oppgjør og rapportering, samt butikkfunksjonalitet og økonomistyring.  I tillegg leveres ulike spesialutviklede moduler, deriblant moduler for forsendelse og kampanjer.

Vareregister

Apotek som er medlem av Apotekforeningen får 30 prosent rabatt på abonnement på Vareregisteret. 

Farmalogg sørger for saksbehandling og kontroll av innmeldte varer og vedlikehold av vareopplysninger i Vareregisteret, som er et unikt, felles register for apotek og grossister. Alle varer som skal være tilgjengelig for apotek, meldes inn i Vareregisteret. 

Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter (Apokus)

Apokus utvikler e-læringsprogrammer. Medlemmer i Apotekforeningen får 25 prosent rabatt på 90 e-læringskurs gjennom «Apokus365: God som legemiddelrådgiver». Kursene har som mål å oppdatere og videreutvikle den enkelte medarbeiders ferdigheter som legemiddelrådgiver.

Felles helsetjenester i apotek

Apotekforeningen utvikler og tilrettelegger for bransjefelles, nasjonale helsetjenester som tilbys befolkningen i apotek. Foreningen har i samarbeid med bransjen utviklet veiledningstjenestene Medisinstart og Inhalasjonsveiledning, og bidratt til at apotekene får offentlig refusjon for tjenestene de yter. Andre eksempler er LAR-tjenesten i apotek, der det også er egne takster som dekkes av det offentlige, rekvirering av vaksiner og vaksinering mot sesonginfluensa og covid-19. Apotekforeningen har også laget felles standarder for influensa- og koronavaksinering, og har bidratt til at farmasøyter får rekvirere disse vaksinene.

Serviceproduksjon

Apotekforeningen sørger gjennom Serviceproduksjon AS for at 150 preparater som ikke tilbys fra de vanlige legemiddelprodusentene, blir tilgjengelig for kundene i våre medlemsapotek. 

Medlemmer i Apotekforeningen får tilgang til eksempelvis monografiene til apotekpreparatene, sammensetning av resepturpreparater og en database over farlige kjemikalier. I tillegg har Serviceproduksjon et tilbud for kvalitetssikring på resepturtilvirkning av ikke-sterile legemidler. Medlemmer i Apotekforeningen får tilgang til rådgivning, og kan følge med på relevante nyheter gjennom ApotekInfo.

Apotekpreparatene i serviceproduksjonsordningen skal dekke gapet mellom industriproduserte legemidler og det som tilvirkes etter den enkelte resept. Dette bidrar til at sluttbruker sikres tilgang til legemidler og handelsvarer som ikke tilbys fra andre aktører. Apotekforeningen er produkteier for preparatene på vegne av norske apotek. 

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring