Gå til innholdet

Apotekforeningen

Medlemsfordel: Bransjeløsninger

Bransjeløsninger som er nyttige i apoteket

Alle apotek som er medlem i Apotekforeningen får bistand til den daglige driften og utviklingen av apoteket. Gjennom det bransjefelles intranettet ApotekInfo, medlemsinformasjon og webinarer formidles nyttig informasjon. Medlemmene får rabatter blant annet på FarmaPro og opplæring fra Apokus. Og sist men ikke minst: Gjennom medlemsskapet i Apotekforeningen kan man være med å utvikle bransjen innen en rekke områder.

Eik - apotekenes felles bransjeløsning

Eik er navnet på en ny felles IT-løsning som sammen med apotekenes egne forretningsløsninger skal erstatte FarmaPro. Eik er en innovativ samhandlingsløsning som blant annet skal gjøre det mulig å dele pasientinformasjon på tvers av alle apotek. Apotekforeningen utvikler Eik på vegne av alle landets apotek, gjennom sitt datterselskap Difa AS. Apotek som er medlem av Apotekforeningen får gode rabatter på apotekenes felles bransjeløsning, Eik. Les mer

FarmaPro

Apotek som er medlem av Apotekforeningen får gode rabatter på apoteksystemet FarmaPro.

FarmaPro er et komplett datasystem for distribusjon, utlevering og salg av legemidler og apotekvarer. Dette inkluderer all kommunikasjon med myndigheter for e-resept, oppgjør og rapportering, samt butikkfunksjonalitet og økonomistyring.  I tillegg leveres ulike spesialutviklede moduler, deriblant moduler for forsendelse og kampanjer.

Vareregister

Apotek som er medlem av Apotekforeningen, får 30 prosent rabatt på abonnement på Vareregisteret. 

Farmalogg sørger for saksbehandling og kontroll av innmeldte varer og vedlikehold av vareopplysninger i Vareregisteret, som er et unikt, felles register for apotek og grossister. Alle varer som skal være tilgjengelig for apotek, meldes inn i Vareregisteret. 

Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter (Apokus)

Apokus utvikler e-læringsprogram. Medlemmer i Apotekforeningen får 25 prosent rabatt på 90 e-læringskurs gjennom «Apokus365: God som legemiddelrådgiver». Kursene har som mål å oppdatere og videreutvikle den enkelte medarbeiders ferdigheter som legemiddelrådgiver.

Helsetjenester i apotek og hjelp i apotekhverdagen

Apotekforeningen utvikler og tilrettelegger for bransjefelles, nasjonale helsetjenester som tilbys befolkningen i apotek. Foreningen har i samarbeid med bransjen utviklet veiledningstjenestene Medisinstart og Inhalasjonsveiledning, og bidratt til at apotekene får offentlig refusjon for tjenestene de yter. I tillegg utarbeider Apotekforeningen felles bransjestandard for administrering og rekvirering av vaksiner. Andre eksempler er LAR-tjenesten i apotek, der det også er egne takster som dekkes av det offentlige.

Sammen med medlemmene er det også etablert en rekke bransjestandarder som skal bistå apotekene i det daglige arbeidet. Bransjestandardene er tilgjengelige på Apotekforeningens hjemmeside. Gjennom Apotekforeningens Intranett ApotekInfo tilrettelegger Apotekforeningen med praktisk og oppdatert informasjon til apotekene som skal lette apotekhverdagen.

Serviceproduksjon

Apotekforeningen sørger gjennom Serviceproduksjon AS for at de over 100 preparater som ikke tilbys fra de vanlige legemiddelprodusentene, blir tilgjengelig for kundene i våre medlemsapotek. 

Medlemmer i Apotekforeningen får tilgang til eksempelvis monografiene til apotekpreparatene. Medlemmer i Apotekforeningen får tilgang til rådgivning innen område tilvirkning, og kan følge med på relevante nyheter gjennom ApotekInfo.

Apotekpreparatene i serviceproduksjonsordningen (NAF-preparatene) skal dekke gapet mellom industriproduserte legemidler og det som tilvirkes etter den enkelte resept. Dette bidrar til at sluttbruker sikres tilgang til legemidler og handelsvarer som ikke tilbys fra andre aktører. Apotekforeningen er produkteier for preparatene på vegne av norske apotek. 

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring