Gå til innholdet

Apotekforeningen

Hva er et apotek?

Et apotek skal sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig og hjelpe kundene med å ta vare på egen helse. Det finnes hovedsakelig to typer apotek i Norge - primærapotek og sykehusapotek.

Les mer
1031
apotek i Norge i dag

Kjedeapotek, sykehusapotek og frittstående apotek

Da apotekloven trådte i kraft 1. mars 2001, var ikke eierskapet til apotek lenger begrenset til farmasøyter. Myndighetene åpnet også opp for at grossister og apotek kunne integreres og danne vertikalt integrerte apotekkjeder. I dag er det tre store kjeder som til sammen eier flesteparten av apotekene. I tillegg til de tre store apotekkjedene, er det mange frittstående apotek og offentlig eide sykehusapotek.

Innlandet hadde flest apotek per innbygger

Innlandet og Agder hadde færrest innbyggere per apotek i 2020. Vestland og Møre og Romsdal var fylkene som hadde flest innbyggere per apotek. I snitt var det 5 500 innbygger per apotek i 2020.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring