Gå til innholdet

Apotekforeningen

Hva er et apotek?

Apotek sikrer at vi får de medisinene vi skal ha. Apotekansatte veileder oss til å bruke medisinene riktig og gi gode råd om helsen vår. Apotekenes virksomhet er detaljregulert.

Les mer
1043
apotek per 2. november 2022

De ulike apotektypene

I Norge har vi primærapotek, sykehusapotek, filialapotek og medisinutsalgHva kjennetegner og skiller disse?  

Les mer

Antall apotek fordelt etter kjedeapotek, sykehusapotek og frittstående apotek

Da apotekloven trådte i kraft 1. mars 2001, var ikke eierskapet til apotek lenger begrenset til farmasøyter. Myndighetene åpnet også opp for at grossister og apotek kunne integreres og danne vertikalt integrerte apotekkjeder. I dag er det tre store kjeder som til sammen eier flesteparten av apotekene. I tillegg til de tre store apotekkjedene, er det mange frittstående apotek og offentlig eide sykehusapotek.

5 300 innbygger per apotek i 2021

Agder hadde færrest innbyggere per apotek i 2021. Møre og Romsdal var fylket som hadde flest innbyggere per apotek. Det er imidlertid små forskjeller i apotekdekningen i Norge, og det er god dekning i alle landsdeler i både sentrale og mindre sentrale områder. I snitt var det 5 300 innbygger per apotek i 2021.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring