Gå til innholdet

Apotekforeningen

Hva er et apotek?

Apotek sikrer at vi får de medisinene vi skal ha. Apotekansatte veileder oss til å bruke medisinene riktig og gir gode råd om helsen vår. Apotekenes virksomhet er detaljregulert.

Les mer
1050
apotek per 1. juli 2024

Antall apotek fordelt etter kjedeapotek, sykehusapotek og frittstående apotek

Da apotekloven trådte i kraft 1. mars 2001, var ikke eierskapet til apotek lenger begrenset til farmasøyter. Myndighetene åpnet også opp for at grossister og apotek kunne integreres og danne vertikalt integrerte apotekkjeder. I dag er det tre store kjeder som til sammen eier flesteparten av apotekene. I tillegg til de tre store apotekkjedene, er det mange frittstående apotek og offentlig eide sykehusapotek.

5 200 innbygger per apotek i 2023

Agder hadde færrest innbyggere per apotek i 2023. Møre og Romsdal var fylket som hadde flest innbyggere per apotek. Det er imidlertid små forskjeller i apotekdekningen i Norge, og det er god dekning i alle landsdeler i både sentrale og mindre sentrale områder. Over 90 prosent av oss bor i en kommune med minst ett apotek. I snitt var det 5 200 innbygger per apotek i 2023.

De ulike apotektypene

I Norge har vi primærapotek, sykehusapotek, filialapotek og medisinutsalgHva kjennetegner og skiller disse?  

Les mer

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring