Gå til innholdet

Hva er et apotek?

Et apotek skal sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig og hjelpe kundene med å ta vare på egen helse. Det finnes hovedsakelig to typer apotek i Norge - primærapotek og sykehusapotek.

Les mer
988
apotek i Norge i dag

Kjedeapotek, sykehusapotek og frittstående apotek

Da apotekloven trådte i kraft 1. mars 2001, var ikke eierskapet til apotek lenger begrenset til farmasøyter. Myndighetene åpnet også opp for at grossister og apotek kunne integreres og danne vertikalt integrerte apotekkjeder. I dag er det tre store kjeder som til sammen eier flesteparten av apotekene. I tillegg til de tre store apotekkjedene, er det mange frittstående apotek og offentlig eide sykehusapotek.

Innlandet hadde flest apotek per innbygger

Innlandet, Agder og Nordland hadde færrest innbyggere per apotek i 2019. Møre og Romsdal var det fylket som hadde flest innbyggere per apotek. I snitt var det 5 600 innbygger per apotek i 2019.

Mer statistikk

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring