Gå til innholdet

Apotekforeningen

Medlemsfordel: Rammevilkår

Bedre rammevilkår for apotekene

Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i politiske og faglige sammenhenger, og vi jobber for forutsigbare rammevilkår for apotekdrift.  

Apotekforeningen har medarbeidere med utdannelse og bakgrunn innen farmasi, økonomi, samfunnsvitenskap, e-helse og teknologi som har kontakt med myndighetsorganer og andre beslutningstakere som påvirker apotekenes rammevilkår. Vi følger opp enkeltsaker og politiske beslutninger, slik at apotekene skal få best mulig rammevilkår fra det offentlige. Apotekforeningen arbeider for at din hverdag som apotekeier skal bli litt enklere. 

Politiske prosesser og høringer

Apotekforeningen deltar i politiske prosesser og gir høringsuttalelser i en rekke saker der apotek- og legemiddelmyndighetene, bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for medisinske produkter, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet ønsker synspunkter fra aktørene i markedet. Høringsuttalelsene er samlet her.

Testing og godkjenning av apotekløsninger og innføring av nye nasjonale e-helseløsninger

Apotekforeningen koordinerer bransjens behov i dialog og samarbeid med NHN for å sikre at bransjens samlede behov ivaretas både ved testing og godkjenning av apotekløsningene og ved innføring av nye nasjonale e-løsninger som for eksempel e-multidose og PLL i apotek.

Apotekstatistikk og fakta

Apotekforeningen samler kunnskap, fakta og statistikk fra apotekbransjen, som brukes i dialog med myndighetene. Bransjestatistikken, som inneholder omsetningsdata fra alle norske apotek, er et viktig redskap i dette arbeidet.  

Nettsiden Apotek- og legemiddelstatistikk er det nærmeste man kommer en komplett oversikt over legemiddelforbruket i Norge. Her kommenteres og analyseres de viktige endringer i legemiddelforbruket og -omsetningen. 

Medlemmer får i tillegg tilgang til hovedtall for primærapotek, herunder detaljerte fylkestall. Disse tallene oppdateres en gang i måneden. (Denne siden ligger på Apotekinfo, og krever innlogging.)

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring