Gå til innholdet

Apotekforeningen

2. Egenomsorg


Apotekene er et lavterskeltilbud i helsetjenesten der pasienten/kunden får hjelp av kvalifisert helsepersonell. Det er kun i apotek pasient/kunde kan få råd ved kjøp av reseptfrie legemidler.

Egenomsorg er pasientens/kundens handlinger for å forebygge og behandle plager og sykdommer, med eller uten bruk av reseptfrie legemidler og handelsvarer. Apotekene fører legemidler og handelsvarer som dekker egenomsorgsbehovet.

Med utgangspunkt i pasientens/kundens behov, anbefaler apotekene egenomsorg eller henviser til lege eller annet helsepersonell. Apotekenes rådgivning følger anerkjente faglige normer og bidrar til at pasienten/kunden er i stand til å ta egne valg for å ivareta egen helse.

Apotekene er leveringsdyktige på legemidler og andre forhandlingspliktige produkter.

Kvalitetskrav

I møtet med pasienten/kunden sørger apotekene for å:

  • uoppfordret, og i dialog med pasienten/kunden, gi råd og veiledning som er individuelt tilpasset
  • aktivt bruke kvalitetssikret informasjonsmateriell ved rådgivning og veiledning
  • kunne anbefale kvalitetssikrede informasjonskilder
  • ha fagpersonell tilgjengelig i selvvalget


Apotekene sørger for å føre handelsvarer:

  • som har kvalitet og egenskaper i samsvar med aktuelle standarder og normer
  • som er trygge, sikre og har miljøvennlig profil


Apotekene sørger for å:

  • plassere legemidler slik at faglige anerkjente anbefalinger ivaretas
  • plassere legemidler og handelsvarer slik at det fremmer pasientens/kundens mulighet til å gjøre riktige valg
  • plassere legemidler og potensielt helsefarlige produkter slik at barns sikkerhet ivaretas

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring