Gå til innholdet

Apotekforeningen

4. Samfunn


Apotekene har ulike oppgaver på samfunnsnivå innen helsefremmende og forebyggende virksomhet. Oppgavene utføres i samarbeid med myndigheter, øvrig helsetjeneste og pasientorganisasjoner. 
 

Apotekene er en del av den lokale helsetjenesten og bidrar til at befolkningen i størst mulig grad forebygger sykdom og helseplager. Apotekene deltar i nasjonale og lokale informasjonskampanjer og bidrar til å fremme sunn livsstil slik at befolkningen gjøres i stand til å ivareta egen helse.

Apotekene tilbyr farmasøytiske tjenester til aktuelle kunde- og pasientgrupper.

Apotekene bidrar til å skaffe kunnskap på nasjonalt nivå om befolkningens legemiddelbruk. Dette gjør apotekene for eksempel ved å rapportere alle legemiddelekspedisjoner til Reseptregisteret og ved å delta i bivirkningsrapportering.

Apotekene tar i mot og sørger for forsvarlig destruksjon av legemiddelrester og returnerte legemidler fra pasient/kunde.
 

Kvalitetskrav

 Apotekene:

  • har et solid faglig fundament
  • forankrer sine aktiviteter i helsepolitiske målsetninger
  • dokumenterer legemiddelekspedisjonene på en måte som bidrar til helhetsbildet av befolkningens legemiddelbruk
  • formidler lokal legemiddelstatistikk til samarbeidende helsepersonell
  • bidrar i koordinering av pasientrettet legemiddelinformasjon lokalt

 

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring