Gå til innholdet

Apotekforeningen

Om God apotekpraksis


«God apotekpraksis» er grunnlag for apotekenes kvalitetsarbeid. Det enkelte apotek eller kjede utvikler ytterligere kvalitetskrav til egen virksomhet, som grunnlag for utvikling av egne mål og rutinebeskrivelser.

«God apotekpraksis» er utarbeidet av Apotekforeningen i samarbeid med apotekeierne og yrkesorganisasjonene for ansatte i apotek, og ble den ble ferdigstilt april 2015. «God apotekpraksis» er en revisjon av BRA (bransjestandarder for apotek) fra 2003.

Prosjektgruppen Eksterne:

Truls Bjørknes (Sykehusapotek Nord, Tromsø)
Solrun Elvik/ Ellen Karine Ous fra høsten 2015 (Apotek 1) 
Åste Flatmark (NMD)
Irene Hope (Farmasiforbundet)
Kari Svane Mellbye (Boots apotek)
Tove Ytterbø (Norges Farmaceutiske Forening)

Apotekforeningen:

Martin Grevstad
Tore Reinholdt
Cathrine Klerck Fransson (prosjektleder)

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring