Gå til innholdet

Apotekforeningen

3. Helsetjenesten


Apotekene er daglig i kontakt med legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, sykehjem, sykehus og andre aktører i helsetjenesten. De leverer legemidler og handelsvarer etter rekvisisjon og tilbyr ulike tjenester til helsetjenesten. 

Eksempler på tjenester er multidose, kurs i legemiddelhåndtering, tilvirkning av legemidler og legemiddelgjennomgang i sykehjem.

Gjennom farmasøytiske tjenester, og i samarbeid med annet helsepersonell, bidrar apotekene til riktig legemiddelbruk.

Apotekene er leveringsdyktige på legemidler og andre forhandlingspliktige produkter.

Kvalitetskrav

 Apotekene sørger for å:

  • følge opp rekvisisjoner basert på faglige vurderinger og kunnskap om mottager av legemidlene
  • gi råd i legemiddelspørsmål og veilede om legemiddelvalg basert på faglig anerkjente kilder
  • kunne tilby forskrivningsprofiler eller/ –statistikk på oppdrag fra den enkelte kunde/samarbeidspartner
  • basere farmasøytiske tjenester og oppfølging på faglig anerkjente kilder og kvalitetssikrede metoder

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring