Gå til innholdet

Apotekforeningen

1. Reseptkunden


Apotekene har enerett på salg av reseptpliktige legemidler til pasient/kunde. Ved reseptekspedisjonen gir apoteket pasientene/kundene råd og veiledning om riktig legemiddelbruk. 

Apotekene vurderer og følger opp legemiddelforskrivning og legemiddelbruk fra en farmasøytisk synsvinkel og med utgangspunkt i pasientens/kundens behov. I reseptekspedisjonen brukes egnede funksjoner i ekspedisjonssystemet og relevante faglige kilder for å øke kvaliteten i legemiddelbehandlingen og apotekets rådgivning.

Ved behov har apotekene dialog med rekvirent for å sikre riktig legemiddelbruk. Apotekene identifiserer, forebygger og løser legemiddelrelaterte problemer i dialog med den enkelte pasient/kunde.

Ved reseptekspedering gir apoteket råd og veiledning med sikte på at pasienten/kunden forstår formålet med behandlingen og hvordan legemidlene skal brukes og oppbevares. Farmasøytiske tjenester som tilbys i tilknytting til reseptekspedisjonen, støtter opp under og bidrar til riktig legemiddelbruk og fremmer målet med behandlingen.

Apotekene er leveringsdyktige på legemidler og andre forhandlingspliktige produkter.

 
Kvalitetskrav

I møtet med pasienten/kunden sørger apotekene for å:

 • uoppfordret, og i dialog med pasienten/kunden, gi informasjon og råd som er individuelt tilpasset
 • gi råd og veiledning i henhold til faglig anerkjente kilder
 • aktivt bruke kvalitetssikret informasjonsmateriell ved rådgivning og veiledning
 • anbefale kvalitetssikrede informasjonskilder
 • vurdere risiko for feilbruk, inkludert under- eller overforbruk av legemidler
 • merke legemidlene i henhold til faglig anerkjente normer
 • dokumentere legemiddelekspedisjonene slik at det er mulig å følge opp pasienter/kunder over tid
   

Apotekene sørger for at: 

 • det fastsettes mål for leveringsdyktighet- og sikkerhet
 • relevante og kvalitetssikrede brosjyrer og informasjonsmateriell er tilgjengelig for pasienten/kunden
 • legemidlene lagres og distribueres forsvarlig


Lokalene er:

 • tilrettelagt for å kunne føre uforstyrrede samtaler med pasienten/kunden
 • tilrettelagt for å ivareta diskresjonsbehovet ved reseptekspedisjon

 

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring