Gå til innholdet

Apotekforeningen

Januar

Helse- og omsorgsministeren besøkte apotek
Etter invitasjon fra Apotekforeningen, besøkte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol et apotek som bidrar med koronavaksinering. Kjerkol mente at apotek er et viktig og godt supplement.

Les hele nyheten

Februar

Krigsutbrudd førte til mangel på Jodix
På bakgrunn av krigen i Ukraina, ble apotekene i mars utsolgt for kaliumjodid (Jodix) til bruk ved atomulykker. Apotekene informerte om forskjellene på Jodix som skal benyttes ved atomulykker og kosttilskudd med jod.

Les hele nyheten

Mars

Apotek overtar koronavaksineringen
Etter snart to måneder som supplement til kommunens massevaksinering, fikk flere apotek eneansvaret for å sette koronavaksiner i kommunen. I mars var det 17 apotek som hadde overtatt ansvaret for å sette koronavaksiner. 

Les hele nyheten
17
apotek

April

Helsepolitiske barometer 2022
Folkets dom i årets barometer var at regjeringen bør prioritere nok helsepersonell som har riktig kompetanse. Det er stor enighet om at de som bruker private helsetjenester avlaster det offentlige helsevesenet og bidrar til å redusere helsekøene.

Les hele nyheten

Mai

Kartleggingsstudie av legemiddelmangel
Kartleggingsstudie av legemiddelmangel ble lagt frem på et webinar. Studien som er gjort i 36 apotek over en fireukers periode, viser at leveringssituasjonen er ganske lik som da Apotekforeningen gjorde en tilsvarende studie i 2019.

Les hele nyheten

Juni

Felles kompetanseheving for apotek
I 10 år har alle apotek, uavhengig av kjede og eierskap, hatt felles e-læring gjennom Apokus. 200 e-læringskurs har hittil sett dagens lys. Apokus er et bransjefelles kompetanse- og utviklingssenter for apotek.

Les hele nyheten
10
år med Apokus

Juli

Stor pågang etter koronavaksiner i apotek
1. juli gikk Folkehelseinstituttet ut med en anbefaling om å ta en ny oppfriskningsdose mot korona til personer over 75 år. Det førte til at flere apotek opplevde stor pågang av folk som ønsket koronavaksiner fordi kommunen hadde feriestengt sine vaksinasjonssteder.

Les hele nyheten

August

Medisinstart for diabetes type 2
 Apotekforeningen og Diabetesforbundet har jobbet med å utvide veiledningstjenesten Medisinstart til også å inkludere personer med diabetes type 2. I august besøkte VG Apotek 1 på Gran og intervjuet en pasient som er svært fornøyd med tjenesten. 

Les hele nyheten

September

Viktig med apotek i beredskap
Apotekforeningen har sendt høringsuttalelse om Koronakommisjonens andre rapport til Justis- og beredskapsdepartementet. Når krisene inntreffer, er apotekene en viktig arena både for å sikre legemiddelforsyningen, men også for å formidle informasjon til innbyggerne. 

Les hele nyheten

Oktober

Statsbudsjett for 2023
Forslaget til helsebudsjett som ble lagt frem, innebærer ingen store endringer for apotekene. Det er imidlertid fortsatt ikke foreslått å prisjustere betalingen apotekene får for håndtering av reseptlegemidler. Det er store forventninger til Apotekutvalgets rapport som legges frem i 2023.

Les hele nyheten
2023
Statsbudsjettet

November

Returkampanje for antibiotika
Den årlige returkampanjen for antibiotika ble gjeninnført i november. Kampanjen er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og apotekene. Kunder som fikk utlevert antibiotika i perioden fikk utdelt egne returposer med en oppfordring om å levere tilbake medisinrestene til apoteket. 

Les hele nyheten

Desember

Opposisjonen vil ha flere helsetjenester i apotek
Stortingets helse- og omsorgskomite har levert sin innstilling til behandling av helsebudsjettet for 2023. Det blir ikke vedtatt endringer som berører apotekene, men de borgerlige partiene ønsker seg legemiddelgjennomganger i apotek.

Les hele nyheten

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring